Home

* Er zijn nog een aantal plekken vrij voor zangles/pianoles/keyboardles.

* Sinds 1 juni 2015 dirigeer ik het shantykoor " Het Roer Om" uit Barneveld.